Вицове за Монаси
Намерени 80 резултата


Влиза в мъж в църква и почва да се моли:

- Господи, направи за мен…

Минава покрай него попа и като чул как се моли го попитал:

- На колко си години, сине мой?

- На четиридесет и осем, защо?

- Толкова голям, а все още вярваш в Бог…


- Знаеш ли кой е най-щастливият човек в света?

- Не.

- Владиката, бе!

- Защо?

- Ами всеки ден вижда началника си разпънат на кръста.


Селския поп се моли на Господ:

- Боже, защо си толкова несправедлив! Аз съм твой слуга, моля ти се ден и нощ, живея в бедност, а тез безбожници какви къщи и вили построиха, живеят в разкош! Защо така, Господи?!?

Глас от небето:

- Защото не ми досаждат…


- Отче, преди сватбата правехме секс с жената по 15 пъти на ден, това грях ли е?

- Да, синко. Лъжата е голям грях.


Събрали се католически свещеник, баптистки пастор и равин да спорят в кой точно момент се заражда живота.

Католическия свещеник казал:

- Животът се заражда в момента на зачатието!

- Не е вярно - отговорил пасторът - в първите седем дни в зародиша няма кръв, а живота е в кръвта, следователно откакто има кръв - тогава се заражда и живота.

Равинът ги слушал и най-накрая им казал:

- Вие нищо не разбирате. Животът започва когато порастнат децата и умре кучето!


Малко момченце отива в църква, построена в чест на герои от войната. На стената пълно с барелефи…

Малкия пита свещеника:

- А какво има на тия картинки?

- Синко, това е в памет на тези, които са загинали по време на служба.

Момчето се стреснало и попитало:

- На сутрешната или на вечерната?!


Един проповедник постоянно говорил за прелестите на рая. Попитали го:

- Защо не говориш нищо за ада?

- Няма смисъл, ада ние всички ще го видим с очите си.


Поп ремонтира стол на двора. Група хлапета висят на оградата и го зяпат в ръцете.

- Майсторлък ли вземате, момчета?

- Не, отче, искаме да разберем как се изразяват поповете, когато вместо пирона уцелят пръстите си!


Отива младеж, живеещ в малко селце при попа:

- Отче, сгреших.

- С коя, синко?

- Не мога да и кажа името.

- С жената на кмета или с жената на лекаря?

- Не, не с тях.

- А може би с жената на пощальона? И с нея нашите мъже правят грешки.

- Не, и с нея не съм.

- Щом не казваш имена, няма да опростя греховете.

Младежът излязъл от църквата и приятелите му веднага го наобиколили:

- Какво стана?

- Не ми опрости греховете, но научих адреса на няколко "кандидатки".


Шестнайсетгодишна неопитна девойка отишла да се изповяда.

- Отче, вчера нарекох един мъж “копеле”.

- И защо? – попитал той.

- Защото ме докосна по рамото без разрешение.

- Както аз сега те докосвам ли? – попитал отчето и я прегърнал.

- Да, отче.

- Това не е основателна причина да го наречеш копеле.

- Но, отче, той ми пипаше гърдите.

- Както аз сега ги пипам ли?

- Да, отче.

- И това не е причина да го наречеш копеле.

- Но след това той ме съблече.

- Както аз ли? – попитал отчето и свалил дрехите й.

- Да, отче.

- И това не е причина да го наричаш копеле.

- Но, отче, той ме облада.

- Както аз сега правя ли? – попитал отчето и си пъхнал оная работа в нея.

- Да, отче – казала тя няколко минути по-късно.

- И това не е причина да го наречеш копеле.

- Но, отче, оказа се, че той е болен от СПИН.

- Ах това гадно копеле!


Пред св. Петър се изправят двама души - шофьор и свещеник. Шофьорът е приет с най-големи почести, а на свещеника не обръщат почти никакво внимание. Той възмутено пита св. Петър:

- Защо не приемате и мен с почести? Целият си живот съм отдал на Господ и на религията, а този шофьор едва ли е стъпвал в черква!

- Да, но на твоите проповеди всички спяха, а когато той караше автобуса, всички се молеха.


Лети поп в самолет. Вика стюардесата:

- На каква височина летим?

- 3000 метра.

- Донесете ми тогава чаша коняк.

Донася му. Продължават да летят. Попът пак вика стюардесата:

- На каква височина летим?

- 5000 метра.

- Донесете ми още една чаша коняк.

Донася му. Продължават да летят и попът пак вика стюардесата:

- На каква височина летим?

- На 10 000 метра.

- Донесете ми тогава чаша вода.

- А не искате ли коняк?

- Ш-ш-ш-ът! Да не чуе началството!


Ферибот плува по неголяма река. На една пейка седи турист, а до него някакъв свещеник държи завързано магаре. Животното трепери от страх. Туристът пита:

- Защо се страхува толкова това добиче?

Свещеникът тихо отговаря:

- И вие щяхте да се тресете от страх, ако бяхте с въже на шията и до вас имаше свещеник…


Отива жена при свещенник и му казва:

- Отче, двама мъже едновременно искат ръката ми. Проблемът е, че единият е крадец, а другият е изнасилвач. Кого ще ме посъветвате да избера.

Замислил се свещенникът и казал:

- Дъще, за да отговоря на въпроса ти, трябва да се уединя и да поискам отговор от Господ. Почакай тук! Отивам да се моля.

Отишъл свещенникът да се моли, а от една врата се подава главата на попадията и казва шепнейки:

- Девойче, не знам какво ще те посъветва мъжът ми, защото той е учен човек, ама ако питаш мен, аз предпочитам два пъти да ме изнасилят, отколкото веднъж да ме оберат!


Млад мъж отива да се изповяда. Свещеникът взима кандилницата и казва:

- Кажи, чедо!

- Отче, оправял съм козата.

- Простено да ти е!

- Отче, оправял съм вдовички.

- Простено да ти е!

- Отче, голям грях имам - оправял съм ученички и студентки…

- Къде ги намирате бе, при мен само бабички идват!


Селският поп казал на всички жени:

- Утре всяка, която е съгрешила, да донесе в черквата по едно яйце за всяка изневяра, която е извършила!

Наредили се на другия ден селянките - коя с две-три яйца, коя с цяла кошница. По едно време пристига една с цяла ръчна количка, и разбутва опашката:

- Дръпнете се, проститутки такива! Че имам още два курса…


Поп пътува в самолет. До него отива стюардесата.

- Да ви донеса минерална вода?

- Не, ако може сто грама гроздова.

На пет километра от земята:

- Да ви предложа нещо?

- Сто грама гроздова.

На седем километра:

- Да ви донеса гроздова?

- Не, искам чаша минерална вода.

- Защо? Нали досега на ракия я карахте.

- Близо съм до шефа.


Един поп много пиел и биел жена си. Попадията в отчаяние застава пред иконата и се моли:

- Господи, направи нещо!

В този момент попът се връща от кръчмата.

- Ха, мръсница, и на началника се оплакваш от мене!


- Отче, дали има Бог?

- Един Господ знае…


Пастор успява за кратко време да събере от съдържателите на игрални домове голяма сума пари за фонд, подпомагащ инвалидите. Един от вярващите е скандализиран:

- Отче, как може! Та това са пари на дявола!

- Сине мой, дяволът държи парите откакто свят светува. Нека дадем възможност и на Господ да разполага с тях.


Някакъв човек умрял и попаднал в ада. Отишъл там и какво да види - само публични домове, казина, ресторанти…

Попитал един дявол:

- Абе защо така - тук е толкова хубаво, а ви се носи такава лоша слава?

- Ами защото ония отгоре като ни погледнат, виждат светлините на неоновите реклами и си мислят, че е огън.


Млада монахиня се изповядва в манастира. Игуменката я пита:

- Пиеш ли алкохол, сестро?

- Не, разбира се - че как може така?

- А пушиш ли, сестро?

- Ама как може човек да пуши…

- А с мъже спиш ли?

- Не, разбира се, че то как може да заспи с тях човек?


Монахиня доверила на игуменката, че има грешни помисли и се чувства грешна.

Игуменката я препратила при местния епископ като й обяснила, че той е най-вещ по греховните въпроси.

Отишла монахинята при епископа, оплакала му се, че се чувства грешна, а той я успокоил:

- Съблечи се дъще, сега ще проверим.

Съблекла се тя, той хубаво я опипал и й казал:

- Дъще, няма външни белези, трябва вкараме грехометъра за най-сигурно.

Опънал я хубаво епископа и я пратил да си ходи пречистена в метоха. На вратата я посрещнала игуменката:

- Дъще, какво ти каза?

- Ами, пробва ме с грехометъра…

- …ах, мръсника, а мен от две години ме лъже,че е развален и ме кара да го продухвам.